Đăng tin miễn phí

Dạy võ Thiếu Lâm, binh khí, khí công, Thái Cực Quyền, TC KiếmDạy võ Thiếu Lâm, binh khí, khí công, Thái Cực Quyền, TC Kiếm, TC Phiến, có dạy riêng. LH: 26 Bàn Cờ vô 30m, Q.3, Tel. 0976600470, 0996247267.